جوک خنده دار(1)

از ترکه می پرسن خر بهتر از خیابون رد میشه یا گوسفند؟ترکه میگه:خر!!می پرسن:چرا خر؟ میگه:چون خر اول همه جا رو خوب نگاه می کنه بعد رد می شه ولی گوسفند عین خر سرشو میندازه پایین رد می شه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

معلم میگه هرکس خنگه پاشه.یکی پا میشه میگه:آقا من بخدا جنگ نیستم فقط پاشدم که یه وقت شما تنها نمونین.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

از ترکه می پرسن اگه گفتی اسم جومونگ چیه؟؟جواب میده:افسانه!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

از ترکه می پرسن :اگه گفتی آرم پرچم دزدان دریایی چیه؟جواب میده:کله پاچه خوردن در دریا ممنوع!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

یه روز یه موز با یه پسته دعواش میشه. موز میگه:تو چرا همیشه دهنت بازه؟پسته میگه:خوب تو هم وقتی می خوان بخورنت شلوارت رو می کشن پایین!!!!!!!!!!!!

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید